Dermatoloji Dalında Görev Aldığı Kurumlar

Ege Tıp Fakültesi Dermatoloji Kürsüsü (Prof. Dr. Cemal Gezen)

Viyana Üniversitesi Dermatoloji Kliniği (Prof. Dr. Klaus WOLFF)

Ludwig-Boltzmann Araştırma Enstititüsü(Prof. Dr. Johannes BISCHKO)

Dokuz Eylül Tıp Fakültesi Dermatoloji A.D.

Tıp Ödülü


Prof. Pischinger Ödül ve Madalyası, Uygulamalı Tıp Alanında, 1984

Award of the European Society for Laser Aesthetic Surgery, 2009

Yayınları

400 dolayında deribilim yayını bulunmaktadır.
Yazının devamı